Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna szerződés

Stivali Italiani

Üdvözlünk titeket Olaszországban, a maffia főhazájában. Oldalunk fórum alapú szerepjáték, szeretettel várunk minden erre tévedőt!
 
Légy üdvözölve!
Felhasználónév:
Jelszó:
Automatikus bejelentkezés: 
:: Elfelejtettem a jelszavam!
beszélgessünk

Feljegyzéseink

Matteo Moretti   tollából
Today at 16:12

Juri Mikail Kazakov   tollából
Today at 15:05

Luukas Frewen   tollából
Yesterday at 23:50

Vanessa Scarsi   tollából
Yesterday at 22:54

Lyudmila Sokolova   tollából
Yesterday at 14:30


Vanessa Scarsi   tollából
Yesterday at 07:12

Vanessa Scarsi   tollából
16th Október 2017, 20:05

Juri Mikail Kazakov   tollából
14th Október 2017, 15:19

szemtanúk

Jelenleg 10 felhasználó van itt :: 4 regisztrált, 1 rejtett és 5 vendég

Arina Chenkova, Juri Mikail Kazakov, Kalea Razin, Matteo Moretti


A legtöbb felhasználó (69 fő) 24th Március 2016, 19:54-kor volt itt.


statisztika

Csoportok
Cosa Nostra
4
2
Black Hand
0
1
RussGed
2
8
Triád
2
2
Yakuza
1
4
Fegyveres Erők
7
5
Művészek
7
7
Civil polgárok
12
6
banner csere

Az oldalunk Facebook csoportja

Frpg banner hirdetés:
Frpg.hu oldalunk helyezésének növelése Stivali Italiani Toplista

Magyarország FRPG Top 100 hirdetésünk:
FRPG Top Sites - Magyarország

Share | 
 

 Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna szerződés

Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Go down 
Vendég


stivali italiani
Témanyitás Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna szerződés •• 5th Augusztus 2017, 18:19


ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS


amelyet az Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Megbízó neve)
székhelye:………………………………
cégszáma:………………………………
adószáma:……………………………...
bankszámlaszáma:……………………..
képviseli:………………………………..
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

és Dr. Lori Scarlett Gray (Megbízott neve)
székhelye: Agnus Dei, Firenze
szakértői névjegyzék száma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
továbbiakban együttesen: Felek

a jelen szerződésben meghatározott szakértői tevékenység ellátására, szakvélemény készítésére, szaktanácsadásra az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel kötnek meg:

1.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szakértői tevékenységet végezzen, szakvéleményt készítsen, szaktanácsadást lássa el az alábbiakban megjelölt tárgykörben:

Pszichológiai kivizsgálás, Pszichikai felmérés, Pszichiátriai kezelés elvégzése az Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna sorállományában, aktív státuszban szereplő munkavállalókon.

2.) A Megbízó vállalja, hogy az a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat a Megbízottnak - legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg - átadja és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges felvilágosításokat, utasításokat megadja, szükséghez képest biztosítja a helyszíni vizsgálatok lehetőségét, folyamatában figyelemmel kíséri a szakértői feladat teljesítését.

A Megbízó kijelölt képviselője: Paolo DeSicca, Igazgató (név, beosztás).

3.) A Megbízott a szerződés 1.) pontjában megjelölt szakértői feladat teljesítését vállalja, annak ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a szakértői feladat teljesítése során a Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szakvélemény, szaktanácsadás a Megbízót szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.
2
A Megbízott felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott szakértői feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el.

A Megbízott - a Megbízó beleegyezésével - a cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban a Megbízóval szemben úgy felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.

4.) A Megbízott a szakértői, szaktanácsadói feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megbízó előzetes beleegyezésével és/vagy a Megbízó útján közölheti.

5.) A Megbízó a szakértői nyilatkozatokat, szakvéleményt, szaktanácsadást a szerződés szerinti célra és esetben használhatja fel és e körben hozhatja nyilvánosságra. Amennyiben a Megbízónak a szakvéleményre, írásbeli szakértői nyilatkozatra, szaktanácsadásra a jelen szerződésen túlmenő többszöri felhasználására is szüksége van, a Feleknek e felhatalmazás módjában, mértékében erre nézve e szerződésben kifejezetten meg kell állapodniuk. A nyilvánosságra hozatal bármelyik (szerződéses cél szerinti, vagy többszöri felhasználás) esetében a szakvéleményt, nyilatkozatot, állásfoglalást adó szakértő Megbízott nevét minden esetben fel kell tüntetni.

6.) A Felek a teljesítés időtartamát a jelen szerződés 1.) pontjában foglaltak alapján többszöri szolgáltatásban határozzák meg, amely esetben pontosan meg kell jelölni a szolgáltatás gyakoriságát.

7.) A teljesítés helye a Megbízott székhelye.

A szolgáltatást a Megbízó kijelölt képviselőjének kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény ellenében kell teljesíteni.

8.) A Felek a szerződés 1.) pontjában meghatározott szolgáltatás az egyes részteljesítések időpontjához igazodóan esetenkénti 2000 € + 21% ÁFA, mindösszesen 2450 €, azaz kettőezer négyszázötven euróban határozzák meg.

A Megbízott a szolgáltatás díjszámláját a részteljesítéstől a Megbízó képviselőjének teljesítés igazolásától számított 3 (három) napon belül jogosult kiállítani. A Megbízó a számla átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni a Megbízott fenti bankszámlájára történő átutalással.

A Felek a szakértői díj készpénzben történő kifizetésében is megállapodhatnak.

A Felek a szerződésben szakértői díjelőleg megfizetésében is megállapodhatnak és kiköthetik, hogy a Megbízó a költségeket azok felmerülésekor nyomban megfizeti.

A Megbízott jogosult a megbízási díjjal egyidejűleg a teljesítéssel szükségszerűen felmerült, igazolt költségeit is elszámolni. A díjra és a költségekre vonatkozóan részletezett számlát kell kiállítani és a teljesítés átvételét, elfogadását igazoló okiratokon felül a költségeket igazoló bizonylatokat is a számlához mellékelni kell.

9.) A Megbízó a szakvéleményt mindaddig nem használhatja fel, amíg az érte járó díjat nem fizeti meg, mindaddig, amíg a számlázott díj és költségek a Megbízott bankszámlájára nem érkezett be vagy a készpénzben történő kifizetés meg nem történt.

10.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó késedelmes teljesítése esetén a Megbízó a késedelem minden napjára a mindenkori törvényes kamatot köteles megfizetni.

11.) A jelen szerződés megszűnik, ha a Megbízott a teljesítésre képtelenné válik, a szerződés felmondásával.

A Felek mindegyike felmondhatja a szerződést. A Megbízó köteles a Megbízott által a teljesítés érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, a megbízás azonnali felmondása esetén köteles a Megbízottat addig végzett, igazolt munkája ellenértéke és felmerült költségei erejéig kártalanítani. A Megbízottnak felmondása esetén lehetővé kell tennie, hogy a Megbízó a tárgyat érintő feladat ellátásáról gondoskodhassék.

12.) A Felek a jelen szerződésükkel kapcsolatban felmerülő esetleges vitáikat, amelyek a szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, békés tárgyaláson, megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben ezek eredményre nem vezetnek, úgy jogvitájukban a hatáskörrel bíró illetékes helyi bíróság jár el.

13.) A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve saját kezűleg cégszerűen írják alá és aláírásukkal a szerződés példányok átvételét nyugtázzák. A szerződés 2 példányban készül, amelyből a Feleket 1-1 példány illeti meg.

Dátum…………………………………. Dátum………………………………………………………………………… ……………………………………………
Megbízott Megbízó
Vissza az elejére Go down
 
Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna szerződés
Előző téma megtekintése Következő téma megtekintése Vissza az elejére 
1 / 1 oldal

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Stivali Italiani :: Karakternaplók :: Agnus Dei Feljegyzések-
Ugrás: